ข้อมูลส่วนตัว

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ภาพสำเนาบัตรประชาชน *

(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 7 MB)

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

*ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับบัตรประชาชน

ภาพหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร *

(ต้องมีชื่อ เลขบัญชีและเลขสาขา)

(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 7 MB)
00:00
-00:00
00:00
xs
sm
md
lg
xl
xxl