นโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัท อุ๊คบี จำกัด (บริษัท) มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการจัดการ ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการจัดการผู้ใช้บริการ Beeber เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวล ผลของคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานเว็บไซต์ บริษัทจะใช้การจัดการ ควบคุม และปกป้อง รักษาข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทในขณะที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์และทางเลือกต่างๆ ที่ท่านมีการเข้า ถึง เพื่อการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลและคุ้มครองข้อมูลของท่าน
  
  1. ข้อจำกัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล
  บริษัททำการจัดเก็บข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อการอนุญาตให้ท่านเข้าถึงการใช้บริการของ บริษัท โดยข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บจะมีรายละเอียดหลักๆ ต่อไปนี้
    1.1 ข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียน
      เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกและสะดวกต่อการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้ บริการ ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนในการเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงทางเลือกต่างๆ ของบริษัท โดยผู้ ใช้จะต้องให้ข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล (e-mail) เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ บริการของบริษัท
    1.2 ข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการขาย / ประชาสัมพันธ์ / ติดต่อ
      ในการส่งเสริมการขายหรือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัท หรือเพื่อติดต่อผู้ ใช้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรืออิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ กรณีมีการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการ ใช้บริการต่างๆ ของบริษัท เพื่อความเหมาะสมของการให้บริการ บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลของผู้ ใช้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพศ วันเดือนปีเกิด อีเมล (e-mail) ประเภทระบบปฏิบัติการ ประเภทปฏิบัติอุปกรณ์ ฯลฯ
    1.3 ข้อมูลการชำระเงิน
      การได้มาซึ่งข้อมูลของบัตรเครดิตของผู้ใช้เพื่อการชำระเงินเพื่อการซื้อหรือบริการของบริษัท บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะไม่ทำการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตใดๆ ทั้งนี้ การชำระเงินจะ ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองด้านการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับอุ๊คบี

  2. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล
  บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยบริษัทใช้ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
  • เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและข้อมูลต่างๆ ของบริษัท
  • เพื่อยืนยันความถูกต้องความเป็นเจ้าของบัญชีแท้จริง ป้องกันการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต จากเจ้าของบัญชี
  • เพื่อรวบรวมสถิติของการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท
  • เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น (Promotion) หรือ สิทธิประโยชน์ ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลโฆษณาจากผู้ร่วมธุรกิจทั้งหลายของบริษัท
  • เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ใช้บริการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
  • เพื่อวิเคราะห์ในการทบทวนและปรับปรุงการให้บริการของบริษัท
  • เพื่อสรรค์สร้างและพัฒนาการให้บริการในอนาคต

  3. การใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์บุคคลที่ 3
  บริษัทใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "Google Analytics" ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ งานเว็บไซต์นี้ Google Analytics จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์บ่อยแค่ไหน, ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมหน้าใด และเว็บไซต์ใดที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมก่อนหน้าที่จะมา สู่เว็บไซต์นี้ เป็นต้น บริษัทใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก Google Analytics เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ เท่านั้น Google Analytics จะเก็บรวบรวมเฉพาะที่อยู่ IP ที่เป็นของคุณ ณ วันที่เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์นี้เท่านั้น โดยไม่มีการเก็บข้อมูลชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใด บริษัทจะไม่นำข้อมูลที่ได้ จากการใช้งาน Google Analytics มารวมเข้ากับข้อมูลที่สามารถชี้ตัวบุคคลได้ ถึงแม้ว่า Google Analytics จะมีการสร้างคุกกี้ถาวรบนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อชี้เฉพาะตัวคุณใน ฐานะผู้ใช้งานเฉพาะสำหรับการใช้งานในครั้งถัดไปก็ตาม แต่จะไม่มีผู้ใดสามารถใช้งานคุกกี้ นั้นได้นอกจาก Google ความสามารถในการใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดย Google Analytics เกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณนั้น จะถูกจำกัดโดยข้อตกลง บริการของ Google Analytics และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google หากต้องการหยุด ส่งข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ กรุณาเข้าเยี่ยมชมหน้า Google Analytics opt-out และทำการ ติดตั้ง add-on สำหรับเบราว์เซอร์ของคุณ
  บริษัทใช้คุกกี้ DoubleClick โดยที่ ID คุกกี้นั้น จะถูกใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของโฆษณา และเพื่อไม่ให้มีการแสดงโฆษณาเดิมซ้ำไปซ้ำมา ผู้ใช้สามารถหยุด การใช้คุกกี้ DoubleClick ได้ โดยการเข้าไปที่การตั้งค่าโฆษณาของ Google
  บริษัทจะยังใช้การวิเคราะห์โดยบุคคลที่ 3 สำหรับเหตุผลเดียวกันกับที่ได้กล่าวไปข้างต้นเกี่ยว กับ Google Analytics เช่น Facebook Analytics for Apps และ Tune บริษัทเหล่านี้ให้ ความช่วยเหลือแก่บริษัทในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานบริการของคุณ ด้วยความ ร่วมมือจากบริษัทเหล่านี้ บริษัทอาจต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวของคุณ เช่น ที่ อยู่ IP, การติดตั้งแอพ, อายุ, ภาษา และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งหมดนี้สำหรับการใช้ งานเป็นการภายในเท่านั้น และบริษัทจะไม่รวมข้อมูลเหล่านี้เข้ากับสิ่งที่ได้รับจากการใช้งาน บริการของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการชี้เฉพาะตัวบุคคล คุณสามารถค้นหาเอกสารสำหรับ Facebook Analytics for Apps ได้ที่ https://developers.facebook.com/docs/ analytics และสามารถค้นหานโยบายข้อมูลของ Facebook ได้ที่ https:// www.facebook.com/policy.php นอกจากนี้ ยังสามารถค้นหานโยบายส่วนบุคคลสำหรับ Tune ได้ที่ https://www.tune.com/resources/data-and-privacy/privacy-policies/ อีกด้วย

  4. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลไปใช้
  บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ บริการ เว้นแต่บริษัทมีหน้าที่หรือได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ในบางโอกาสบริษัทอาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดผู้ใช้บริการในการใช้บริการต่างๆ อันเนื่องมาจากการดำเนินการ ดังกล่าวแล้ว บริษัทสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคล ภายนอกนั้นว่า ผู้ใช้บริการมีการใช้บริการใดๆ หรือเปิดบัญชีผู้ใช้กับบริษัท หรือให้ข้อมูลแก่ผู้ ให้บริการรายอื่นในบางกรณี เพื่อการช่วยเหลือบริษัทในการให้บริการอย่างดีที่สุด อย่างไร ก็ตามบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบโดยแน่ใจว่าผู้ให้บริการรายอื่นมีมาตรฐานการรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

  5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
  บริษัทจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ กรณีที่ข้อมูลเกิดการสูญหาย การวิบัติ การจู่โจม ไวรัส การรบกวน การเจาะระบบ หรือการ บุกรุกการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ จากบุคคลภายนอกเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ บริษัท บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการนั้น

  6. การเปิดเผยข้อมูล
  บริษัทจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนบุคคลเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์การบริการของบริษัทหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทสงวนสิทธิในการแจ้งการ เปลี่ยนแปลง เว้นแต่จะมีการแจ้งให้ทราบในกรณีที่บริษัทแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนบุคคล ของบริษัทในข้อสำคัญๆ โดยจะมีประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

  7. หลักความรับผิดชอบ: ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามนโยบาย
  ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมี ความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ โดยผู้ใช้บริการสามารถยืนยันหรือตั้งค่าข้อมูลส่วน บุคคลของผู้ใช้บริการได้โดยตรง นอกจากนี้ หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยหรือแนวทางในการ จัดการนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของบริษัท สามารถแจ้งให้ฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของบริษัททราบทาง อีเมล Beeber@ookbee.com หรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้ บริษัท อุ๊คบี จำกัด เลขที่ 1104/207-209 หมู่บ้านโนเบิลพัฒนาการ ถ.พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
00:00
-00:00
00:00
xs
sm
md
lg
xl
xxl